OPTIKA SCLERA

Prebrušavanje naočalnih leća

Mogućnost da iz puknutog okvira prebrusimo zdravu leću u neki novi okvir.

Za više informacija kontaktirajte nas.

kontaktirajte nas